Läsnäolotulkkaus

Perinteinen tulkkaustapa, jossa tulkki tulee paikan päälle. Paikallisen tulkkitiimimme ansiosta läsnäolotulkkauksen järjestäminen onnistuu nopeasti ja kustannustehokkaasti. Lähetämme parhaan mahdollisen tulkin paikan päälle tilanteesi mukaan.

Puhelintulkkaus

Puhelintulkkaus on yleinen tapa hoitaa tulkkaus tilanteissa, joissa tulkin paikalla oleminen ei ole välttämätöntä.

Tulkkaus netin välityksellä

Tulkkaus järjestetään puhelimitse ilman näköyhteyttä tai erilaisten videoyhteyttä hyödyntävien sovellusten kautta (esim. Skype).

Ilmoitustulkkaus

Tulkattavalle annettava tiedoksianto puhelimitse tai tekstiviestillä. Tiedoksianto voi koskea esimerkiksi asiakkaan uutta ajanvarausta, jonka tulkki ilmoittaa asiakkaalle sovitulla tavalla.

Käännökset

Asiakirjojen tekstikäännökset lähdekielestä toiseen kieleen. Sekä viralliset että epäviralliset käännökset kuuluvat palvelutarjontaamme.